Konwertuj PPSM na ODP w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java to potężna i łatwa w użyciu biblioteka, która pozwala konwertować prezentacje PowerPoint do różnych formatów w Node.js. Obsługuje wszystkie elementy i formaty prezentacji oraz zapewnia bogate API umożliwiające dostęp i modyfikację ich. Umożliwia także eksport slajdów do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub udostępniania.

Konwertuj PPSM na ODP w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js przez Javę to potężna biblioteka Node.js do tworzenia plików prezentacji i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PPSM na ODP. Używając Aspose.Slides dla Node.js poprzez Javę, każdy programista lub aplikacja może przekonwertować pliki PPSM na pliki ODP za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Node.js szybko eksportuje pliki PPSM do formatów plików ODP. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję plików PPSM na ODP i wiele innych formatów plików

Konwertuj PPSM na ODP przy użyciu Node.js

Aby przekonwertować plik PPSM na ODP, musisz utworzyć prezentację z pliku PPSM i zapisać ją jako ODP.

Kod Node.js do konwersji PPSM na ODP


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.ppsm");
try
{
    pres.save("output.odp", aspose.slides.SaveFormat.Odp);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak przekonwertować PPSM na ODP przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js poprzez API Java

Aby przekonwertować PPSM na ODP przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java, musisz zaimportować pakiet do pliku JavaScript i utworzyć instancję klasy Prezentacja. Klasa Prezentacja reprezentuje dokument programu PowerPoint i udostępnia metody uzyskiwania dostępu do jego elementów oraz manipulowania nimi.

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla Node.js przez Javę .

  2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Node.js.

  3. Otwórz pliki źródłowe PPSM w Node.js.

  4. Zapisz wynik jako plik ODP.

Konwertuj PPSM na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PPSM i zapisać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej