Konwertuj PPSX na PNG w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java to potężna i łatwa w użyciu biblioteka, która pozwala konwertować prezentacje PowerPoint do różnych formatów w Node.js. Obsługuje wszystkie elementy i formaty prezentacji oraz zapewnia bogate API umożliwiające dostęp i modyfikację ich. Umożliwia także eksport slajdów do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub udostępniania.

Konwertuj PPSX na PNG w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js przez Javę to potężna biblioteka Node.js do tworzenia plików prezentacji i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PPSX na PNG. Używając Aspose.Slides dla Node.js poprzez Javę, każdy programista lub aplikacja może przekonwertować pliki PPSX na pliki PNG za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Node.js szybko eksportuje pliki PPSX do formatów plików PNG. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję plików PPSX na PNG i wiele innych formatów plików

Konwertuj PPSX na PNG przy użyciu Node.js

Aby przekonwertować plik PPSX na PNG, musisz utworzyć prezentację z pliku PPSX i zapisać ją jako PNG.

Kod Node.js do konwersji PPSX na PNG


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.ppsx");
try
{
  for(var i = 0; i < pres.getSlides().size(); i++)
  {
    var sld = pres.getSlides().get_Item(i);
    var bi = sld.getThumbnail(2, 2);
    var outputfile = java.newInstanceSync("java.io.File", "slide_" + sld.getSlideNumber() + ".png");
    java.callStaticMethod("javax.imageio.ImageIO", "write", bi, "png", outputfile);
  }
}
finally
{
  if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak przekonwertować PPSX na PNG przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js poprzez API Java

Aby przekonwertować PPSX na PNG przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java, musisz zaimportować pakiet do pliku JavaScript i utworzyć instancję klasy Prezentacja. Klasa Prezentacja reprezentuje dokument programu PowerPoint i udostępnia metody uzyskiwania dostępu do jego elementów oraz manipulowania nimi.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla Node.js przez Javę .

 2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Node.js.

 3. Otwórz pliki źródłowe PPSX w Node.js.

 4. Zapisz wynik jako plik PNG.

Konwertuj PPSX na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PPSX i zapisać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej