Konwertuj PPTM na PPTX w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java to potężna i łatwa w użyciu biblioteka, która pozwala konwertować prezentacje PowerPoint do różnych formatów w Node.js. Obsługuje wszystkie elementy i formaty prezentacji oraz zapewnia bogate API umożliwiające dostęp i modyfikację ich. Umożliwia także eksport slajdów do różnych formatów w celu dalszego przetwarzania lub udostępniania.

Konwertuj PPTM na PPTX w Node.js

Aspose.Slides dla Node.js przez Javę to potężna biblioteka Node.js do tworzenia plików prezentacji i manipulowania nimi. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PPTM na PPTX. Używając Aspose.Slides dla Node.js poprzez Javę, każdy programista lub aplikacja może przekonwertować pliki PPTM na pliki PPTX za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Node.js szybko eksportuje pliki PPTM do formatów plików PPTX. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję plików PPTM na PPTX i wiele innych formatów plików

Konwertuj PPTM na PPTX przy użyciu Node.js

Aby przekonwertować plik PPTM na PPTX, musisz utworzyć prezentację z pliku PPTM i zapisać ją jako PPTX.

Kod Node.js do konwersji PPTM na PPTX


var aspose = aspose || {};

aspose.slides = require("aspose.slides.via.java");

var pres = new aspose.slides.Presentation("welcome-to-powerpoint.pptm");
try
{
    pres.save("output.pptx", aspose.slides.SaveFormat.Pptx);
}
finally
{
    if (pres != null) pres.dispose();
}

Jak przekonwertować PPTM na PPTX przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js poprzez API Java

Aby przekonwertować PPTM na PPTX przy użyciu Aspose.Slides dla Node.js za pośrednictwem Java, musisz zaimportować pakiet do pliku JavaScript i utworzyć instancję klasy Prezentacja. Klasa Prezentacja reprezentuje dokument programu PowerPoint i udostępnia metody uzyskiwania dostępu do jego elementów oraz manipulowania nimi.

  1. Zainstaluj Aspose.Slides dla Node.js przez Javę .

  2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu Node.js.

  3. Otwórz pliki źródłowe PPTM w Node.js.

  4. Zapisz wynik jako plik PPTX.

Konwertuj PPTM na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PPTM i zapisać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej