Konwertuj HTML na PDF w PHP

Potężna biblioteka PowerPoint PHP, która pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, łączenia, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia oprogramowania takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Konwertuj HTML na PDF w PHP

Aspose.Slides for PHP via Java to potężna biblioteka PHP do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji HTML na PDF. Korzystając z Aspose.Slides for PHP via Java, każdy programista lub aplikacja może konwertować pliki HTML na PDF za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu PHP.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla PHP szybko eksportuje pliki HTML do formatów plików PDF. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję HTML do PDF i wielu innych formatów plików

Konwertuj HTML na PDF za pomocą PHP

Aby przekonwertować HTML na PDF, musisz utworzyć Prezentację z pliku HTML i zapisać ją jako PDF.

Kod PHP do konwersji HTML na PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
    
$pres = new Presentation();
try
{
  $pres->getSlides()->removeAt(0);
  
  $filename = 'file.html';
  $f = fopen($filename, 'r');
  if ($f) {
    $contents = fread($f, filesize($filename));
    fclose($f);
  }
  
  $pres->getSlides()->addFromHtml($contents);    
  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);    
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>

Jak przekonwertować HTML na PDF przy użyciu Aspose.Slides dla PHP API

Oto kroki, aby przekonwertować HTML na PDF w PHP.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla PHP przez Javę .

 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu PHP.

 3. Otwórz źródłowe pliki HTML w PHP.

 4. Zapisz wynik jako plik PDF.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Konwertuj HTML na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować HTML i zapisać do innych formatów plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej