Konwertuj JPG na PDF w PHP

Potężna biblioteka PowerPoint PHP, która pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, łączenia, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia oprogramowania takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Konwertuj JPG na PDF w PHP

Aspose.Slides for PHP via Java to potężna biblioteka PHP do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji JPG na PDF. Korzystając z Aspose.Slides for PHP via Java, każdy programista lub aplikacja może konwertować pliki JPG na PDF za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu PHP.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla PHP szybko eksportuje pliki JPG do formatów plików PDF. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję JPG do PDF i wielu innych formatów plików

Konwertuj JPG na PDF za pomocą PHP

Aby przekonwertować JPG na PDF, musisz utworzyć Prezentację z pliku JPG i zapisać ją jako PDF.

Kod PHP do konwersji JPG na PDF


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");

$pres = new Presentation();
try
{
  $slide = $pres->getSlides()->get_Item(0);
  
  $filename = 'image.jpg';
  $f = fopen($filename, 'r');
  if ($f) {
    $contents = fread($f, filesize($filename));
    fclose($f);
  }
  
  $image = $pres->getImages()->addImage($contents);
  $slide->getShapes()->addPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10, 10, 100, 100, $image);

  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>

Jak przekonwertować JPG na PDF przy użyciu Aspose.Slides dla PHP API

Oto kroki, aby przekonwertować JPG na PDF w PHP.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides dla PHP przez Javę .

 2. Dodaj odniesienie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu PHP.

 3. Otwórz źródłowe pliki JPG w PHP.

 4. Zapisz wynik jako plik PDF.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Konwertuj JPG na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować JPG i zapisać do innych formatów plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej