HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj POT na BMP w PHP

Potężna biblioteka PowerPoint PHP do konwersji POT na BMP

Konwertuj POT na BMP w PHP

Chcesz programowo przekonwertować pliki POT na BMP? Używając Aspose.Slides dla PHP przez Javę każdy programista może przekonwertować format POT na BMP za pomocą zaledwie kilku linii kodu PHP .

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for PHP szybko tworzy BMP z POT. Przetestuj jakość konwersji POT na BMP bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików POT do wielu popularnych formatów.

Bibliotekę możesz zainstalować z Composer za pomocą następującego polecenia:

Konsola/Terminal

> composer require aspose/slides 

Jak przekonwertować POT na BMP w PHP

Oto kroki, aby przekonwertować plik POT na BMP za pomocą PHP.

 1. Załaduj plik POT z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.BMP jako parametry

 3. Plik POT zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji PHP upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 1. Zainstaluj PHP 7, dodaj ścieżkę do PHP do systemowej zmiennej PATH i ustaw allow_url_include na On w pliku php.ini.
 2. Zainstaluj JRE 8. Ustaw zmienną środowiskową JAVA_HOME jako ścieżkę do lokalizacji zainstalowanego środowiska JRE.
 3. Zainstaluj Apache Tomcat 8.0 (zobacz więcej ).
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję POT na BMP PHP


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.pot");
try
{
  for ($i = 0; $i < java_values($pres->getSlides()->size()); $i++)
  {
    $bmp = $pres->getSlides()->get_Item($i)->getThumbnail(2, 2);
    $imageio = new Java("javax.imageio.ImageIO");
    $javafile = new Java("java.io.File", "slide_". $i .".bmp");
    $imageio->write($bmp, "BMP", $javafile);
  }
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Zapisz POT jako BMP w PHP

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji formatu POT na BMP.

  Free App to Convert POT to BMP

  Try our free Video app

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POT na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  POT TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  POT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POT TO JPG (Obraz JPEG)
  POT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  POT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POT TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POT TO SWF (Format SWF)
  POT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POT TO XPS (Specyfikacje papieru XML)