HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj POTM na OTP w PHP

Potężna biblioteka PowerPoint PHP do konwersji POTM na OTP

Konwertuj POTM na OTP w PHP

Chcesz programowo przekonwertować pliki POTM na OTP? Używając Aspose.Slides dla PHP przez Javę każdy programista może przekonwertować format POTM na OTP za pomocą zaledwie kilku linii kodu PHP .

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for PHP szybko tworzy OTP z POTM. Przetestuj jakość konwersji POTM na OTP bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików POTM do wielu popularnych formatów.

Bibliotekę możesz zainstalować z Composer za pomocą następującego polecenia:

Konsola/Terminal

> composer require aspose/slides 

Jak przekonwertować POTM na OTP w PHP

Oto kroki, aby przekonwertować plik POTM na OTP za pomocą PHP.

 1. Załaduj plik POTM z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.OTP jako parametry

 3. Plik POTM zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji PHP upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 1. Zainstaluj PHP 7, dodaj ścieżkę do PHP do systemowej zmiennej PATH i ustaw allow_url_include na On w pliku php.ini.
 2. Zainstaluj JRE 8. Ustaw zmienną środowiskową JAVA_HOME jako ścieżkę do lokalizacji zainstalowanego środowiska JRE.
 3. Zainstaluj Apache Tomcat 8.0 (zobacz więcej ).
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję POTM na OTP PHP


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.potm");
try
{
  $pres->save("output.otp", SaveFormat::Otp);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Zapisz POTM jako OTP w PHP

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji formatu POTM na OTP.

  Free App to Convert POTM to OTP

  Try our free Video app

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POTM na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  POTM TO BMP (Bitmapa)
  POTM TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  POTM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POTM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POTM TO JPG (Obraz JPEG)
  POTM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POTM TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POTM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POTM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTM TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POTM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTM TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POTM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POTM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POTM TO SWF (Format SWF)
  POTM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POTM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)