HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj POTX na PDF w PHP

Potężna biblioteka PowerPoint PHP do konwersji POTX na PDF

Konwertuj POTX na PDF w PHP

Chcesz programowo przekonwertować pliki POTX na PDF? Używając Aspose.Slides dla PHP przez Javę każdy programista może przekonwertować format POTX na PDF za pomocą zaledwie kilku linii kodu PHP .

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for PHP szybko tworzy PDF z POTX. Przetestuj jakość konwersji POTX na PDF bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików POTX do wielu popularnych formatów.

Bibliotekę możesz zainstalować z Composer za pomocą następującego polecenia:

Konsola/Terminal

> composer require aspose/slides 

Jak przekonwertować POTX na PDF w PHP

Oto kroki, aby przekonwertować plik POTX na PDF za pomocą PHP.

 1. Załaduj plik POTX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.PDF jako parametry

 3. Plik POTX zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji PHP upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 1. Zainstaluj PHP 7, dodaj ścieżkę do PHP do systemowej zmiennej PATH i ustaw allow_url_include na On w pliku php.ini.
 2. Zainstaluj JRE 8. Ustaw zmienną środowiskową JAVA_HOME jako ścieżkę do lokalizacji zainstalowanego środowiska JRE.
 3. Zainstaluj Apache Tomcat 8.0 (zobacz więcej ).
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję POTX na PDF PHP


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.potx");
try
{
  $pres->save("output.pdf", SaveFormat::Pdf);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Zapisz POTX jako PDF w PHP

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji formatu POTX na PDF.

  Free App to Convert POTX to PDF

  Try our free Video app

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POTX na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  POTX TO BMP (Bitmapa)
  POTX TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  POTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POTX TO JPG (Obraz JPEG)
  POTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POTX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POTX TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POTX TO SWF (Format SWF)
  POTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)