HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPS na ODP w PHP

Potężna biblioteka PowerPoint PHP do konwersji PPS na ODP

Konwertuj PPS na ODP w PHP

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPS na ODP? Używając Aspose.Slides dla PHP przez Javę każdy programista może przekonwertować format PPS na ODP za pomocą zaledwie kilku linii kodu PHP .

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for PHP szybko tworzy ODP z PPS. Przetestuj jakość konwersji PPS na ODP bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPS do wielu popularnych formatów.

Bibliotekę możesz zainstalować z Composer za pomocą następującego polecenia:

Konsola/Terminal

> composer require aspose/slides 

Jak przekonwertować PPS na ODP w PHP

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPS na ODP za pomocą PHP.

 1. Załaduj plik PPS z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save, określając ścieżkę pliku wyjściowego i SaveFormat.ODP jako parametry

 3. Plik PPS zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji PHP upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 1. Zainstaluj PHP 7, dodaj ścieżkę do PHP do systemowej zmiennej PATH i ustaw allow_url_include na On w pliku php.ini.
 2. Zainstaluj JRE 8. Ustaw zmienną środowiskową JAVA_HOME jako ścieżkę do lokalizacji zainstalowanego środowiska JRE.
 3. Zainstaluj Apache Tomcat 8.0 (zobacz więcej ).
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPS na ODP PHP


<?php
require_once("http://localhost:8080/JavaBridge/java/Java.inc");
require_once("lib/aspose.slides.php");
 
use aspose\slides\Presentation;
use aspose\slides\SaveFormat;
 
$pres = new Presentation("input.pps");
try
{
  $pres->save("output.odp", SaveFormat::Odp);
}
finally
{
  if ($pres != null) $pres->dispose();
}
?>
 
 • Zapisz PPS jako ODP w PHP

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji formatu PPS na ODP.

  Free App to Convert PPS to ODP

  Try our free Video app

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPS na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPS TO BMP (Bitmapa)
  PPS TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPS TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPS TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPS TO JPG (Obraz JPEG)
  PPS TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPS TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPS TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPS TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPS TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPS TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPS TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPS TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPS TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPS TO SWF (Format SWF)
  PPS TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPS TO XPS (Specyfikacje papieru XML)