HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj OTP na POTM w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji OTP na POTM

Konwertuj OTP na POTM w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki OTP na POTM? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować OTP na format POTM za pomocą zaledwie kilku linijek kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy POTM z OTP. Przetestuj jakość konwersji OTP na POTM bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików OTP do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować OTP na POTM w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik OTP na POTM za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik OTP z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.POTM jako parametrów

 3. Plik OTP zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję OTP do POTM w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.otp") as presentation:
  presentation.save("presentation.potm", slides.export.SaveFormat.POTM)
 
 • Zapisz OTP jako POTM w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji OTP na POTM.

  Darmowa aplikacja do konwersji OTP do POTM

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację MP4 To MP3

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować OTP na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  OTP TO BMP (Bitmapa)
  OTP TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  OTP TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  OTP TO GIF (Graficzny format wymiany)
  OTP TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  OTP TO JPG (Obraz JPEG)
  OTP TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  OTP TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  OTP TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  OTP TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  OTP TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  OTP TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  OTP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  OTP TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  OTP TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  OTP TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  OTP TO SWF (Format SWF)
  OTP TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  OTP TO XPS (Specyfikacje papieru XML)