HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj OTP na PPSM w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji OTP na PPSM

Konwertuj OTP na PPSM w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki OTP na PPSM? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować OTP na format PPSM za pomocą zaledwie kilku linijek kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy PPSM z OTP. Przetestuj jakość konwersji OTP na PPSM bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików OTP do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować OTP na PPSM w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik OTP na PPSM za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik OTP z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.PPSM jako parametrów

 3. Plik OTP zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję OTP do PPSM w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.otp") as presentation:
  presentation.save("presentation.ppsm", slides.export.SaveFormat.PPSM)
 
 • Zapisz OTP jako PPSM w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji OTP do PPSM.

  Darmowa aplikacja do konwersji OTP do PPSM

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Text To Gif

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować OTP na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  OTP TO BMP (Bitmapa)
  OTP TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  OTP TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  OTP TO GIF (Graficzny format wymiany)
  OTP TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  OTP TO JPG (Obraz JPEG)
  OTP TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  OTP TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  OTP TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  OTP TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  OTP TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  OTP TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  OTP TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  OTP TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  OTP TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  OTP TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  OTP TO SWF (Format SWF)
  OTP TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  OTP TO XPS (Specyfikacje papieru XML)