Konwertuj PDF na JPG w Pythonie

Szybka i wieloplatformowa biblioteka Pythona, która pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, scalania, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia oprogramowania takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Konwertuj PDF na JPG w Pythonie

Aspose.Slides dla Pythona przez .NET to potężna biblioteka Pythona do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PDF na JPG. Używając Aspose.Slides dla Pythona przez .NET, każdy programista lub aplikacja może konwertować pliki PDF na JPG za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Pythona szybko eksportuje pliki PDF do formatów plików JPG. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję PDF do JPG i wielu innych formatów plików

Konwertuj PDF na JPG za pomocą Pythona

Aby przekonwertować PDF na JPG, musisz utworzyć Prezentację z pliku PDF i zapisać ją jako JPG.

Kod Pythona do konwersji PDF na JPG


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing
    
with slides.Presentation() as pres:
  pres.slides.add_from_pdf("document.pdf")
  for sld in pres.slides:
    bmp = sld.get_thumbnail(1, 1)
    bmp.save("Slide_{num}.jpg".format(num=str(sld.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.jpeg)

Jak przekonwertować PDF na JPG przy użyciu Aspose.Slides dla Python API

Oto kroki, aby przekonwertować PDF na JPG w Pythonie.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides for Python via .NET .

 2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu w Pythonie.

 3. Otwórz źródłowe pliki PDF w Pythonie.

 4. Zapisz wynik jako plik JPG.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Konwertuj PDF na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PDF i zapisać do innych formatów plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej