HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PDF na PPSX w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji plików PDF na PPSX

Konwertuj PDF na PPSX w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PDF na PPSX? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować PDF na format PPSX za pomocą zaledwie kilku linijek kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy PPSX z plików PDF. Przetestuj jakość konwersji plików PDF na PPSX bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PDF do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PDF na PPSX w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PDF na PPSX za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PDF z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.PPSX jako parametrów

 3. Plik PDF zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PDF do PPSX w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation() as presentation:
  presentation.slides.remove_at(0)
  presentation.slides.add_from_pdf("document.pdf")
  presentation.save("presentation.ppsx", slides.export.SaveFormat.PPSX)
 
 • Zapisz PDF jako PPSX w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji plików PDF na PPSX.

  Darmowa aplikacja do konwersji PDF do PPSX

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PDF na PPSX

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także konwertować pliki PDF na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PDF TO BMP (Bitmapa)
  PDF TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PDF TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PDF TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PDF TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PDF TO JPG (Obraz JPEG)
  PDF TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PDF TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PDF TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PDF TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PDF TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PDF TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PDF TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PDF TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PDF TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PDF TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PDF TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PDF TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PDF TO SWF (Format SWF)
  PDF TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PDF TO XPS (Specyfikacje papieru XML)