Konwertuj PDF na PPT w Pythonie

Szybka i wieloplatformowa biblioteka Pythona, która pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, scalania, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia oprogramowania takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Konwertuj PDF na PPT w Pythonie

Aspose.Slides dla Pythona przez .NET to potężna biblioteka Pythona do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby konwersji PDF na PPT. Używając Aspose.Slides dla Pythona przez .NET, każdy programista lub aplikacja może konwertować pliki PDF na PPT za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania dokumentów, Aspose.Slides dla Pythona szybko eksportuje pliki PDF do formatów plików PPT. Biblioteka Aspose PowerPoint umożliwia konwersję PDF do PPT i wielu innych formatów plików

Konwertuj PDF na PPT za pomocą Pythona

Aby przekonwertować PDF na PPT, musisz utworzyć Prezentację z pliku PDF i zapisać ją jako PPT.

Kod Pythona do konwersji PDF na PPT


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing
    
with slides.Presentation() as pres:
  pres.slides.add_from_pdf("document.pdf")
  pres.save("OutputPresentation.ppt", slides.export.SaveFormat.PPT)

Jak przekonwertować PDF na PPT przy użyciu Aspose.Slides dla Python API

Oto kroki, aby przekonwertować PDF na PPT w Pythonie.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides for Python via .NET .

 2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu w Pythonie.

 3. Otwórz źródłowe pliki PDF w Pythonie.

 4. Zapisz wynik jako plik PPT.

Darmowy konwerter online

Jak przekonwertować PPT na HTML w Pythonie

Konwertuj PDF na inne obsługiwane formaty

Możesz także przekonwertować PDF i zapisać do innych formatów plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej