HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj POT na XPS w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji POT na XPS

Konwertuj POT na XPS w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki POT na XPS? Używając Aspose.Slides for Python przez .NET każdy programista może przekonwertować POT na format XPS za pomocą zaledwie kilku linijek kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy XPS z POT. Przetestuj jakość konwersji POT do XPS bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików POT do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować POT na XPS w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik POT do XPS za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik POT z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.XPS jako parametrów

 3. Plik POT zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję POT do XPS w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.pot") as presentation:
  presentation.save("presentation.xps", slides.export.SaveFormat.XPS)
 
 • Zapisz POT jako XPS w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji POT do XPS.

  Darmowa aplikacja do konwersji POT do XPS

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Text To Gif

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POT na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  POT TO BMP (Bitmapa)
  POT TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  POT TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  POT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POT TO JPG (Obraz JPEG)
  POT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  POT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POT TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POT TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POT TO SWF (Format SWF)
  POT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)