HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj POTM na PDF w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji POTM na PDF

Konwertuj POTM na PDF w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki POTM do formatu PDF? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować POTM na format PDF za pomocą zaledwie kilku linijek kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy pliki PDF z POTM. Przetestuj jakość konwersji POTM do PDF bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików POTM do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować POTM na PDF w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik POTM do formatu PDF za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik POTM z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.PDF jako parametrów

 3. Plik POTM zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję POTM do PDF w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.potm") as presentation:
  presentation.save("presentation.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)
 
 • Zapisz POTM jako PDF w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji POTM do PDF.

  Darmowa aplikacja do konwersji POTM do PDF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na PDF

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POTM na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  POTM TO BMP (Bitmapa)
  POTM TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  POTM TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  POTM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POTM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POTM TO JPG (Obraz JPEG)
  POTM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POTM TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POTM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POTM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  POTM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTM TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POTM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTM TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  POTM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POTM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POTM TO SWF (Format SWF)
  POTM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POTM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)