HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj POTX na PPTM w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji POTX na PPTM

Konwertuj POTX na PPTM w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki POTX na PPTM? Używając Aspose.Slides for Python przez .NET każdy programista może przekonwertować POTX na format PPTM za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy PPTM z POTX. Przetestuj jakość konwersji POTX na PPTM bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików POTX do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować POTX na PPTM w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik POTX na PPTM za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik POTX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.PPTM jako parametrów

 3. Plik POTX zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję POTX do PPTM Python


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.potx") as presentation:
  presentation.save("presentation.pptm", slides.export.SaveFormat.PPTM)
 
 • Zapisz POTX jako PPTM w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji POTX na PPTM.

  Darmowa aplikacja do konwersji POTX do PPTM

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Collage

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować POTX na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  POTX TO BMP (Bitmapa)
  POTX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  POTX TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  POTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  POTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  POTX TO JPG (Obraz JPEG)
  POTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  POTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  POTX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  POTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  POTX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  POTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  POTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  POTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  POTX TO SWF (Format SWF)
  POTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  POTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)