HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPS na HTML w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPS na HTML

Konwertuj PPS na HTML w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPS na HTML? Używając Aspose.Slides for Python przez .NET każdy programista może przekonwertować PPS na format HTML za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy HTML z PPS. Przetestuj jakość konwersji PPS na HTML bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPS do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPS na HTML w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPS na HTML za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPS z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.HTML jako parametrów

 3. Plik PPS zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję PPS do HTML w języku Python


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.pps") as presentation:
  presentation.save("presentation.html", slides.export.SaveFormat.HTML5)
 
 • Zapisz PPS jako HTML w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPS do HTML.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPS do HTML

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na HTML

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPS na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPS TO BMP (Bitmapa)
  PPS TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPS TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPS TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPS TO JPG (Obraz JPEG)
  PPS TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPS TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPS TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPS TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPS TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPS TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPS TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPS TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPS TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPS TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPS TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPS TO SWF (Format SWF)
  PPS TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPS TO XPS (Specyfikacje papieru XML)