HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPSM na HTML w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPSM do HTML

Konwertuj PPSM na HTML w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPSM na HTML? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować PPSM na format HTML za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy HTML z PPSM. Przetestuj jakość konwersji PPSM na HTML bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPSM do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPSM na HTML w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPSM na HTML za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPSM z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.HTML jako parametrów

 3. Plik PPSM zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod przedstawia konwersję PPSM do HTML w języku Python


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.ppsm") as presentation:
  presentation.save("presentation.html", slides.export.SaveFormat.HTML5)
 
 • Zapisz PPSM jako HTML w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPSM do HTML.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPSM do HTML

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na HTML

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPSM na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPSM TO BMP (Bitmapa)
  PPSM TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPSM TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPSM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPSM TO JPG (Obraz JPEG)
  PPSM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPSM TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPSM TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPSM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPSM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPSM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPSM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPSM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSM TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPSM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPSM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPSM TO SWF (Format SWF)
  PPSM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPSM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)