HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPSX na POTX w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPSX na POTX

Konwertuj PPSX na POTX w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPSX na POTX? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować PPSX na format POTX za pomocą zaledwie kilku linijek kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy POTX z PPSX. Przetestuj jakość konwersji PPSX na POTX bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPSX do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPSX na POTX w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPSX na POTX za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPSX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.POTX jako parametrów

 3. Plik PPSX zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPSX do POTX w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.ppsx") as presentation:
  presentation.save("presentation.potx", slides.export.SaveFormat.POTX)
 
 • Zapisz PPSX jako POTX w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPSX na POTX.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPSX do POTX

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Video

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPSX na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPSX TO BMP (Bitmapa)
  PPSX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPSX TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPSX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPSX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPSX TO JPG (Obraz JPEG)
  PPSX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPSX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPSX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPSX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPSX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPSX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPSX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPSX TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPSX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPSX TO SWF (Format SWF)
  PPSX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPSX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)