HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPSX na SVG w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPSX do SVG

Konwertuj PPSX na SVG w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPSX na SVG? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować PPSX na format SVG za pomocą zaledwie kilku linii kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy SVG z PPSX. Przetestuj jakość konwersji PPSX do SVG bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPSX do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPSX na SVG w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPSX na SVG za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPSX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.SVG jako parametrów

 3. Plik PPSX zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPSX do SVG w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.ppsx") as presentation:
  for slide in presentation.slides:
    with open("presentation_slide_{0}.svg".format(str(slide.slide_number)), "wb") as file:
      slide.write_as_svg(file)
 
 • Zapisz PPSX jako SVG w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPSX do SVG.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPSX do SVG

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację MP4 To MP3

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPSX na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPSX TO BMP (Bitmapa)
  PPSX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPSX TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPSX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPSX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPSX TO JPG (Obraz JPEG)
  PPSX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPSX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPSX TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPSX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPSX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPSX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPSX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPSX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPSX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPSX TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPSX TO SWF (Format SWF)
  PPSX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPSX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)