HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPT na SVG w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPT na SVG

Konwertuj PPT na SVG w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPT na SVG? Używając Aspose.Slides for Python przez .NET każdy programista może przekonwertować PPT na format SVG za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy SVG z PPT. Przetestuj jakość konwersji PPT do SVG bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPT do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPT na SVG w Pythonie

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPT na SVG za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPT z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.SVG jako parametrów

 3. Plik PPT zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPT do SVG w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.ppt") as presentation:
  for slide in presentation.slides:
    with open("presentation_slide_{0}.svg".format(str(slide.slide_number)), "wb") as file:
      slide.write_as_svg(file)
 
 • Zapisz PPT jako SVG w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPT do SVG.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPT do SVG

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację Collage

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPT na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPT TO BMP (Bitmapa)
  PPT TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPT TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPT TO JPG (Obraz JPEG)
  PPT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPT TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPT TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPT TO SWF (Format SWF)
  PPT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPT TO XPS (Specyfikacje papieru XML)