HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPT na XPS w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPT na XPS

Konwertuj PPT na XPS w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPT na XPS? Używając Aspose.Slides for Python przez .NET każdy programista może przekonwertować PPT na format XPS za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy XPS z PPT. Przetestuj jakość konwersji PPT na XPS bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPT do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPT na XPS w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPT na XPS za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPT z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.XPS jako parametrów

 3. Plik PPT zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPT do XPS w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.ppt") as presentation:
  presentation.save("presentation.xps", slides.export.SaveFormat.XPS)
 
 • Zapisz PPT jako XPS w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPT na XPS.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPT do XPS

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację MP4 To MP3

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPT na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPT TO BMP (Bitmapa)
  PPT TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPT TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPT TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPT TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPT TO JPG (Obraz JPEG)
  PPT TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPT TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPT TO PDF (format dokumentu przenośnego)
  PPT TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPT TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPT TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPT TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPT TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPT TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPT TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPT TO SWF (Format SWF)
  PPT TO TIFF (Oznaczony format obrazu)