HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPTM na PDF w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPTM do PDF

Konwertuj PPTM na PDF w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPTM na PDF? Używając Aspose.Slides for Python via .NET każdy programista może przekonwertować PPTM na format PDF za pomocą zaledwie kilku linijek kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy pliki PDF z PPTM. Przetestuj jakość konwersji PPTM do PDF bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPTM do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPTM na PDF w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPTM do formatu PDF za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPTM z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.PDF jako parametrów

 3. Plik PPTM zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPTM do PDF w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.pptm") as presentation:
  presentation.save("presentation.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)
 
 • Zapisz PPTM jako PDF w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPTM do PDF.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPTM do PDF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na PDF

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTM na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPTM TO BMP (Bitmapa)
  PPTM TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPTM TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPTM TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTM TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTM TO JPG (Obraz JPEG)
  PPTM TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTM TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPTM TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTM TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTM TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPTM TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTM TO PPTX (Otwórz format prezentacji XML)
  PPTM TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTM TO SWF (Format SWF)
  PPTM TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTM TO XPS (Specyfikacje papieru XML)