HTML JPG PDF SVG PPT
 Product Family
PPTX

Konwertuj PPTX na PDF w Pythonie

Potężna biblioteka PowerPoint Python do konwersji PPTX na PDF

Konwertuj PPTX na PDF w Pythonie

Chcesz programowo przekonwertować pliki PPTX na PDF? Używając Aspose.Slides for Python przez .NET każdy programista może przekonwertować PPTX na format PDF za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu Pythona.

Jako nowoczesny interfejs API do przetwarzania prezentacji, Aspose.Slides for Python szybko tworzy pliki PDF z PPTX. Przetestuj jakość konwersji PPTX na PDF bezpośrednio w przeglądarce . Biblioteka Aspose PowerPoint PPTX umożliwia konwersję plików PPTX do wielu popularnych formatów.

Możesz zainstalować bibliotekę z PyPI za pomocą następującego polecenia pip:

Konsola/Terminal

> pip install aspose.slides

Jak przekonwertować PPTX na PDF w Pythonie?

Oto kroki, aby przekonwertować plik PPTX na PDF za pomocą Pythona.

 1. Załaduj plik PPTX z instancją klasy Presentation

 2. Wywołaj metodę save podczas określania ścieżki pliku wyjściowego i SaveFormat.PDF jako parametrów

 3. Plik PPTX zostanie zapisany pod określoną ścieżką

wymagania systemowe

Przed uruchomieniem przykładowego kodu źródłowego konwersji w języku Python upewnij się, że spełnione są następujące wymagania wstępne.

 • System operacyjny Microsoft Windows lub Linux (zobacz więcej ).
 • Python 3.5 lub nowszy
 • Aspose.Slides dla Pythona, do którego odwołuje się Twój projekt.
 

Ten przykładowy kod pokazuje konwersję PPTX do PDF w Pythonie


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation.pptx") as presentation:
  presentation.save("presentation.pdf", slides.export.SaveFormat.PDF)
 
 • Zapisz PPTX jako PDF w Pythonie

  Skorzystaj z bezpłatnej aplikacji, aby zobaczyć demonstrację procesu konwersji PPTX do PDF.

  Darmowa aplikacja do konwersji PPTX do PDF

  Wypróbuj naszą bezpłatną aplikację, aby przekonwertować PPT na PDF

  Inne obsługiwane konwersje

  Możesz także przekonwertować PPTX na wiele innych formatów plików. Zobacz inne obsługiwane konwersje poniżej

  PPTX TO BMP (Bitmapa)
  PPTX TO EMF (Ulepszony format metapliku)
  PPTX TO FODP (Prezentacja OpenDocument Flat XML)
  PPTX TO GIF (Graficzny format wymiany)
  PPTX TO HTML (hipertekstowy język znaczników)
  PPTX TO JPG (Obraz JPEG)
  PPTX TO ODP (Format prezentacji OpenDocument)
  PPTX TO OTP (Standardowy format OpenDocument)
  PPTX TO PNG (Przenośna Grafika Sieciowa)
  PPTX TO POT (Pliki szablonów programu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTM (Plik szablonu programu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO POTX (Prezentacja szablonu Microsoft PowerPoint)
  PPTX TO PPS (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPSM (Pokaz slajdów z obsługą makr)
  PPTX TO PPSX (Pokaz slajdów programu PowerPoint)
  PPTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX TO PPTM (Plik prezentacji z obsługą makr)
  PPTX TO SVG (Skalowalna Grafika wektorowa)
  PPTX TO SWF (Format SWF)
  PPTX TO TIFF (Oznaczony format obrazu)
  PPTX TO XPS (Specyfikacje papieru XML)