Scal pliki PPTX do BMP razem w Pythonie

Szybki i wieloplatformowy interfejs API Pythona, który pomaga w tworzeniu aplikacji z możliwością tworzenia, scalania, sprawdzania lub konwertowania plików prezentacji Microsoft PowerPoint i OpenOffice bez użycia jakiegokolwiek oprogramowania, takiego jak Microsoft lub Open Office, Adobe PDF.

Scal PPTX do BMP w Pythonie

Aspose.Slides for Python via .NET to potężna biblioteka Pythona do tworzenia i manipulowania plikami prezentacji. Ponadto zapewnia elastyczne sposoby łączenia wielu prezentacji PPTX. Scalając jedną prezentację z drugą, skutecznie łączysz ich slajdy w jedną prezentację, aby uzyskać jeden plik. Aspose.Slides umożliwia łączenie dwóch prezentacji na różne sposoby. Możesz łączyć prezentacje ze wszystkimi ich kształtami, stylami, tekstami, formatowaniem, komentarzami, animacjami itp. bez obaw o utratę jakości lub danych.

Scal pliki PPTX do BMP za pomocą Pythona

Aby scalić prezentacje PowerPoint, musisz sklonować slajdy z jednej prezentacji do drugiej.

Kod Pythona do łączenia wielu plików PPTX w jeden plik BMP


import aspose.slides as slides
import aspose.pydrawing as drawing

with slides.Presentation("presentation1.pptx") as pres1:
  with slides.Presentation("presentation2.pptx") as pres2:
    for slide in pres2.slides:
      pres1.slides.add_clone(slide)
  for slide in pres1.slides:
    slide.get_thumbnail(2, 2).save("presentation_slide_{0}.bmp".format(str(slide.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.bmp)

Jak połączyć PPTX z BMP za pomocą Aspose.Slides for Python API

Oto kroki, aby połączyć dwa pliki PPTX i zapisać wynik jako BMP w Pythonie.

 1. Zainstaluj Aspose.Slides for Python via .NET .

  pip install aspose.slides
  

 2. Dodaj odwołanie do biblioteki (zaimportuj bibliotekę) do swojego projektu w Pythonie.

  import aspose.slides as slides
  

 3. Otwórz źródłowe pliki PPTX w Pythonie.

  pres1 = slides.Presentation('pres1.pptx')
  pres2 = slides.Presentation('pres2.pptx')
  

 4. Połącz pliki PPTX za pomocą metody add_clone .

  for slide in pres2.slides:
    pres1.slides.add_clone(slide)
  

 5. Zapisz prezentację i uzyskaj wynik jako pojedynczy plik BMP.

  for slide in pres1.slides:
    slide.get_thumbnail(2, 2).save("presentation_slide_{0}.bmp".format(str(slide.slide_number)), drawing.imaging.ImageFormat.bmp)
  

Scal pliki PDF online

Jak scalić PDF w Pythonie

Eksportuj PPTX do innych obsługiwanych formatów

Możesz też łączyć PPTX i zapisywać w innych formatach plików. Zobacz wszystkie obsługiwane formaty poniżej