PPT PPTX ODP
Aspose.Slides  for Python via .NET

Zablokuj lub zabezpiecz hasłem dokumenty PowerPoint i OpenOffice za pomocą Pythona

Twórz własne aplikacje w języku Python, aby ustawiać hasła do prezentacji przy użyciu interfejsów API po stronie serwera.