Aspose.Slides for Android via Java

Android PowerPoint API

Skapa, ändra, konvertera, slå samman, dela och hantera PowerPoint-presentationer i Android-appar.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för Android via Java är ett PowerPoint API för Android-applikationer. Utvecklare kan utföra ett brett utbud av presentationsbearbetningsuppgifter, inklusive att läsa, skriva, ändra, slå samman, dela upp, konvertera och manipulera presentationer utan något beroende av Microsoft PowerPoint.

Aspose.Slides för Android via Java stöder nästan alla inbyggda PowerPoint-filformat samt OpenOffice presentationsformat (ODP). Skapa din PowerPoint-visningsapp för Android, såväl som konverterare, redigerare eller något annat. Presentationselement som SmartArt-former, MSO-diagram, ActiveX-komponenter och OLE-ramobjekt kan nås via PowerPoint API för hantering och manipulering.

Avancerade Android PowerPoint API-funktioner

Skapa nya bilder eller klon från mallar

Hantera text- och formformatering

Lägg till eller ta bort skyddet på former

Lägg till Microsoft Excel-diagram som OleObjects

Importera och exportera HTML-text till bilder

Hantera ActiveX- och SmartArt-komponenter

Lägg till eller ändra bildspelsövergång

Vektorisera former utan text

Återge SVG-bilder till former

Presentationsformatering på minutnivå

PowerPoint-biblioteket kan enkelt hantera text- och formformateringsfunktioner som teckenstorlek, typ, färg och nyanser, styckejustering, punkter och orientering och hyperlänkar.

Presentationskonvertering med anteckningar

API ger konvertering till TIFF och PDF med anteckningar. Utvecklare kan konvertera hela presentationen i Notes Slide-vyn till det format som stöds, såväl som i fall av bilder kan man skapa en bildminiatyrbild i Notes Slide-vyn för enskilda bilder. Här är TIFF-konverteringskoden.

Konvertera presentationer med Notes

Presentation pres = new Presentation(dataDir + "demo.pptx");

TiffOptions opts = new TiffOptions();        

INotesCommentsLayoutingOptions options = opts.getNotesCommentsLayouting();

options.setNotesPosition(NotesPositions.BottomFull);       

//Saving to TIFF notes

pres.save(dataDir + "TestNotes.tiff", SaveFormat.Tiff,opts);

Manipulera element via Public API

API kan hantera alla presentationselement, inklusive rektangel, tabell, textruta, ellips, polylinje, bildram, auto-form, ljudram, OLE-objektram och videoram. API tillhandahåller också en rik uppsättning API-kommandon för att manipulera vart och ett av dessa element. Dessutom stöds textformatering genom en väldesignad uppsättning klasser.