Aspose.Slides  for C++

C++ PowerPoint API

Läs, skriv, bearbeta, konvertera PowerPoint-presentationer i C++-applikationer utan några Microsoft PowerPoint-beroenden.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Slides för C++ är ett kraftfullt PowerPoint API för att manipulera, rendera och konvertera PPT(X) i C++ utan Microsoft PowerPoint. API stöder high fidelity-rendering av diabilder i dokumenten till olika grafikformat samt ger funktionen att modifiera eller skapa nästan allt möjligt innehåll i filerna, formatera text och former på diabilder och mycket mer.

Aspose.Slides för C++ stöder de flesta PowerPoint- och bildspelsformat inklusive POT, PPT, PPS, POTX, PPTX, PPSX, ODP och andra. Aspose.Slides för C++ kan också konvertera alla dessa format till PDF, HTML, XPS, etc.

Avancerade C++ PowerPoint-behandlingsbiblioteksfunktioner

Spara presentationen till fil eller stream

Konvertera presentationer till standardformat

Hantera inbyggda och anpassade dokumentegenskaper

Lösenordsskydda presentationer

Lägg till, formatera och manipulera diagram

Lägg till, formatera och manipulera former

Lägg till, formatera och manipulera bilder

Lägg till, formatera och manipulera text

Lägg till, formatera och manipulera tabeller

Exportera presentationer till PDF och XPS

Exportera bilder i SVG-format

Lägg till bilder i presentationer

Skapa presentationer från databasen

Stöd för MSO 2016-diagram

Exportera presentationer som HTML

Importera och exportera HTML-text i bilder

Lägg till layoutbilder till presentationer

Ladda skyddade presentationer

Ställ in teckenstorlek för individuell förklaring

Skapa aktiediagram och få diagrambild

Ändra seriefärg

Ställ in avrundade gränser för diagramområdet

Ändra färg på kategorier i serier

Ställ in teckensnittsegenskaper för diagramdatatabell

Exportera PowerPoint-filer som PDF eller XPS

Med sin egen specialdesignade renderingsmotor renderas Aspose.Slides för C++ med högsta trohet mot Microsoft PowerPoint. Det tillåter export av presentationer till industristandardformat som XPS och PDF med liknande resultat som den ursprungliga presentationen.

Återge presentation i PDF- och XPS-format - C++

// load presentation to be converted

SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(dir + L"template.pptx");

// save in PDF & XPS formats

prs->Save(dir + L"output.pdf", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pdf);

prs->Save(dir + L"output.xps", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Xps);

Kopiera eller klona presentationsbilder

Det finns inbyggda metoder som tillhandahålls av Aspose.Slides för C++ för att klona eller kopiera befintliga bilder inte bara i ett dokument utan också från en fil till en annan. Eftersom en bild ärver sin layout från huvudbilden, kopierar de inbyggda kloningsmetoderna automatiskt mallen under kloningsprocessen.

Microsoft PowerPoint-innehållsformatering

Bibliotek tillåter formatering av former och text på bilder i en fil när du använder API. Text hanteras genom textramar som är kopplade till former, därför formateras text med stycken och delar som är kopplade till textramarna. Du kan hantera teckensnittstyp, färg, storlek, nyanser samt styckejustering, punktuppställning och orientering. Man kan också manipulera formelementattribut som storlek, linje, position, bild, text och fyllning med stor lätthet.

Serialisera former

Även om Aspose.Slides för C++ stöder ett stort antal former, men om en form inte stöds av API:et finns det en serialiseringsmetod genom vilken du kan serialisera den formen från en befintlig bild för vidare användning enligt applikationskrav.