PNG JPG BMP TIFF PPTX
Aspose.Slides for C++

PPTX formaterar diagram i C++

Inbyggda och högpresterande PPTX-dokumentdiagram med Aspose.Slides på serversidan för C++ API:er, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man skapar PPTX-fildiagram med C++

För att söka PPTX-fil använder vi

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentsökning för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att skapa PPTX-fildiagram i C++

En grundläggande dokumentkarta med Aspose.Slides för C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

 1. Instant presentationsklass.

 2. Få tillgång till första bilden.

 3. Lägg till diagram med standarddata

 4. Ställ in index för diagramdatabladet.

 5. Skaffa arbetsboken för diagramdata.

 6. Ställ in diagrammets titel.

 7. Ta bort standardgenererade serier och kategorier.

 8. Lägg till serier och kategorier.

 9. Ta första diagramserien och fyll i data.

 10. Ställ in fyllningsfärg för serier.

 11. Spara PPTX-fil.

Systemkrav

Aspose.Slides för C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Skapa PPTX-fildiagram - C++

// Output File Path.
const String outputFilePath = u"OutputDirectory\\column_chart.pptx";

// Instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>();

// Access first slide
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);

// Add chart with default data
SharedPtrv<IChart> chart = slide->get_Shapes()->AddChart(Aspose::Slides::Charts::ChartType::ClusteredColumn, 0, 0, 500, 500);

// Setting the index of chart data sheet
int defaultWorksheetIndex = 0;

// Getting the chart data workbook
SharedPtr<IChartDataWorkbook> fact = chart->get_ChartData()->get_ChartDataWorkbook();

// Setting chart Title
chart->get_ChartTitle()->AddTextFrameForOverriding(u"Sample Title");
chart->get_ChartTitle()->get_TextFrameForOverriding()->get_TextFrameFormat()->set_CenterText(NullableBool::True);
chart->get_ChartTitle()->set_Height(20);
chart->set_HasTitle(true);

// Delete default generated series and categories
chart->get_ChartData()->get_Series()->Clear();
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Clear();
int s = chart->get_ChartData()->get_Series()->get_Count();
s = chart->get_ChartData()->get_Categories()->get_Count();

// Add series
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 1, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 1")), chart->get_Type());
chart->get_ChartData()->get_Series()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 0, 2, ObjectExt::Box<System::String>(u"Series 2")), chart->get_Type());

// Add categories
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 1")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 2")));
chart->get_ChartData()->get_Categories()->Add(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 0, ObjectExt::Box<System::String>(u"Category 3")));

// Take first chart series
SharedPtr<IChartSeries> series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(0);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 1, ObjectExt::Box(20)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 1, ObjectExt::Box(50)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 1, ObjectExt::Box(30)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Blue());

// Take second chart series
series = chart->get_ChartData()->get_Series()->idx_get(1);

// Populate series data
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 1, 2, ObjectExt::Box(30)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 2, 2, ObjectExt::Box(10)));
series->get_DataPoints()->AddDataPointForBarSeries(fact->GetCell(defaultWorksheetIndex, 3, 2, ObjectExt::Box(60)));

// Setting fill color for series
series->get_Format()->get_Fill()->set_FillType(FillType::Solid);
series->get_Format()->get_Fill()->get_SolidFillColor()->set_Color(System::Drawing::Color::get_Orange());

// First label will be show Category name
SharedPtr<IDataLabel> lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(0)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowCategoryName(true);

lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(1)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);

// Show value for third label
lbl = series->get_DataPoints()->idx_get(2)->get_Label();
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowValue(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_ShowSeriesName(true);
lbl->get_DataLabelFormat()->set_Separator(u"/");

// Save PPTX file
pres->Save(outputFilePath, Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx); 

  
 
 • Om Aspose.Slides för C++ API

  Generera PPTX-dokumentdiagram just nu genom att besöka vår

  webbplats för Live Demos

  . Livedemon har följande fördelar

  Online PPTX Chart Creation Live Demos

  Generate PPTX documents charts right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPTX files.
    Chart will be created instantly.

  PPTX Vad är PPTX filformatet

  Files with PPTX extension are presentation files created with popular Microsoft PowerPoint application. Unlike the previous version of presentation file format PPT which was binary, the PPTX format is based on the Microsoft PowerPoint open XML presentation file format. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings.

  Läs mera

  Andra kartformat som stöds

  Med C++ kan man enkelt hantera charring med olika format inklusive.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)