Konvertera HTML till PPT i C++

Kraftfull plattformsoberoende C++ API för att konvertera HTML till PPT med C++-kod

Konvertera HTML till PPT med Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att skapa, konvertera och manipulera PowerPoint-presentationer, PDF-filer, HTML-dokument och annat filer. När du konverterar HTML till PPT, flyttar du i huvudsak innehållet i ett HTML-dokument till bilder i en PowerPoint-presentation.

Konvertera HTML till PPT i C++

Med hjälp av Aspose.Slides for C++ kan du konvertera HTML-dokument till PowerPoint-presentationer med bara några rader kod:

C++-kod för att konvertera HTML till PPT

auto presentation = System::MakeObject<Presentation>();

{
    auto htmlStream = System::IO::File::OpenRead(u"page.html");
    presentation->get_Slides()->AddFromHtml(htmlStream);
}

presentation->Save(u"MyPresentation.ppt", SaveFormat::Ppt);

Hur man konverterar HTML till PPT i C++

  1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

  2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

  3. Skapa en instans av klassen Presentation.

  4. Ladda HTML-dokumentet du vill konvertera till PPT.

  5. Spara den resulterande filen som en PPT-presentation.

Gratis onlinekonverterare

Hur man konverterar PPT till HTML i Python

Andra PowerPoint-konverteringar som stöds

Du kan också konvertera filer i andra format till PowerPoint