Konvertera Image till PDF i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek som hjälper till att utveckla applikationer med möjligheten att skapa, slå samman, inspektera eller konvertera Microsoft PowerPoint- och OpenOffice-presentationsfiler utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Konvertera Image till PDF i C++

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera Image till PDF. Genom att använda Aspose.Slides för C++ kan alla utvecklare eller appar konvertera Image till PDF-filer med bara några rader C++-kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för C++ snabbt Image-filer till PDF-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera Image till PDF och många andra filformat

Konvertera Image till PDF med C++

För att konvertera Image till PDF måste du skapa en presentation från filen Image och spara den som PDF.

C++-kod för att konvertera Image till PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
auto image = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image.png"));
slide->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 100.0f, image);
pres->Save(u"pres.pdf", SaveFormat::Pdf);

Hur man konverterar Image till PDF med Aspose.Slides för C++ API

Det här är stegen för att konvertera Image till PDF i C++.

  1. Installera Aspose.Slides for C++ .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.

  3. Öppna källfilerna Image i C++.

  4. Spara resultatet som PDF-fil.

Gratis onlinekonverterare

Hur man konverterar PPT till HTML i Python

Konvertera Image till andra format som stöds

Du kan också konvertera Image och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan