Konvertera PDF till PPTX i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek som hjälper till att utveckla applikationer med möjligheten att skapa, slå samman, inspektera eller konvertera Microsoft PowerPoint- och OpenOffice-presentationsfiler utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Konvertera PDF till PPTX i C++

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera PDF till PPTX. Genom att använda Aspose.Slides för C++ kan alla utvecklare eller appar konvertera PDF till PPTX-filer med bara några rader C++-kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för C++ snabbt PDF-filer till PPTX-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera PDF till PPTX och många andra filformat

Konvertera PDF till PPTX med C++

För att konvertera PDF till PPTX måste du skapa en presentation från filen PDF och spara den som PPTX.

C++-kod för att konvertera PDF till PPTX


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"InputPDF.pdf");
pres->Save(u"pres.pptx", SaveFormat::Pptx);

Hur man konverterar PDF till PPTX med Aspose.Slides för C++ API

Det här är stegen för att konvertera PDF till PPTX i C++.

  1. Installera Aspose.Slides for C++ .

  2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.

  3. Öppna källfilerna PDF i C++.

  4. Spara resultatet som PPTX-fil.

Gratis onlinekonverterare

Hur man konverterar PPT till HTML i Python

Konvertera PDF till andra format som stöds

Du kan också konvertera PDF och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan