DOCX JPG PDF XML POTX
 Product Family
XPS

Konvertera POTX till XPS via C++

Högpresterande POTX till XPS-konvertering med C++-bibliotek utan behov av Microsoft PowerPoint-installation.

Hur man konverterar POTX till XPS med C++

För att konvertera POTX till XPS kommer vi att använda

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att konvertera POTX till XPS via C++

C++-utvecklare kan enkelt konvertera POTX-fil till XPS på bara några rader kod.

 1. Ladda POTX-fil med Aspose.Slides för C++ Presentation Object.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utdatafilens sökväg med (XPS) filtillägg.
 4. XPS-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
 5. Öppna XPS-filen i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Innan du kör C++-konverteringsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

POTX till XPS C++ källkod för konvertering

// Load the POTX.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.potx");
// Save in XPS format.
prs->Save(u"convertedFile.xps", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Xps);
 
 • Gratis app att konvertera POTX till XPS

  Prova vår gratis MP4 To MP3 -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera POTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  POTX TO BMP (Bitmappsbild)
  POTX TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  POTX TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  POTX TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  POTX TO JPEG (JPEG-bild)
  POTX TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  POTX TO OTP (OpenDocument standardformat)
  POTX TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  POTX TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  POTX TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  POTX TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  POTX TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  POTX TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  POTX TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  POTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  POTX TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  POTX TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  POTX TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  POTX TO TIFF (Taggad bildformat)
  POTX TO XML (Extensible Markup Language)