DOCX JPG PDF XML PPS
 Product Family
EMF

Konvertera PPS till EMF via C++

Högpresterande PPS till EMF-konvertering med C++-bibliotek utan behov av Microsoft PowerPoint-installation.

Hur man konverterar PPS till EMF med C++

För att konvertera PPS till EMF kommer vi att använda

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att konvertera PPS till EMF via C++

C++-utvecklare kan enkelt konvertera PPS-fil till EMF på bara några rader kod.

 1. Ladda PPS-fil med Aspose.Slides för C++ Presentation Object.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utfilens sökväg med (EMF) filtillägg.
 4. EMF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
 5. Öppna EMF-filen i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Innan du kör C++-konverteringsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

PPS till EMF C++ Källkod för konvertering

// Load the PPS.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pps");
// Save in EMF format.
prs->Save(u"convertedFile.emf", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Emf);
 
 • Gratis app att konvertera PPS till EMF

  Prova vår gratis Editor -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPS till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  PPS TO BMP (Bitmappsbild)
  PPS TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPS TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPS TO JPEG (JPEG-bild)
  PPS TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPS TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPS TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPS TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPS TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPS TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPS TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPS TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPS TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPS TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPS TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPS TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPS TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPS TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPS TO XML (Extensible Markup Language)
  PPS TO XPS (XML-pappersspecifikationer)