DOCX JPG PDF XML PPT
 Product Family
EMF

Konvertera PPT till EMF via C++

Högpresterande PPT till EMF-konvertering med C++-bibliotek utan behov av Microsoft PowerPoint-installation.

Hur man konverterar PPT till EMF med C++

För att konvertera PPT till EMF kommer vi att använda

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att konvertera PPT till EMF via C++

C++-utvecklare kan enkelt konvertera PPT-fil till EMF på bara några rader kod.

 1. Ladda PPT-fil med Aspose.Slides för C++ Presentation Object.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utfilens sökväg med (EMF) filtillägg.
 4. EMF-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
 5. Öppna EMF-filen i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Innan du kör C++-konverteringsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

PPT till EMF C++ Källkod för konvertering

// Load the PPT.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.ppt");
// Save in EMF format.
prs->Save(u"convertedFile.emf", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Emf);
 
 • Gratis app att konvertera PPT till EMF

  Prova vår gratis Collage -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPT till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  PPT TO BMP (Bitmappsbild)
  PPT TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPT TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPT TO JPEG (JPEG-bild)
  PPT TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPT TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPT TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPT TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPT TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPT TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPT TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPT TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPT TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPT TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPT TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPT TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPT TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPT TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPT TO XML (Extensible Markup Language)
  PPT TO XPS (XML-pappersspecifikationer)