DOCX JPG PDF XML PPTM
 Product Family
PPSM

Konvertera PPTM till PPSM via C++

Högpresterande PPTM till PPSM-konvertering med C++-bibliotek utan behov av Microsoft PowerPoint-installation.

Hur man konverterar PPTM till PPSM med C++

För att konvertera PPTM till PPSM kommer vi att använda

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att konvertera PPTM till PPSM via C++

C++-utvecklare kan enkelt konvertera PPTM-fil till PPSM på bara några rader kod.

 1. Ladda PPTM-fil med Aspose.Slides för C++ Presentation Object.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utfilens sökväg med (PPSM) filtillägg.
 4. PPSM-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
 5. Öppna PPSM-filen i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Innan du kör C++-konverteringsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

PPTM till PPSM C++ konverteringskällkod

// Load the PPTM.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pptm");
// Save in PPSM format.
prs->Save(u"convertedFile.ppsm", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Ppsm);
 
 • Gratis app att konvertera PPTM till PPSM

  Prova vår gratis Collage -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPTM till många andra filformat inklusive några som anges nedan.

  PPTM TO BMP (Bitmappsbild)
  PPTM TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPTM TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPTM TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPTM TO JPEG (JPEG-bild)
  PPTM TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPTM TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPTM TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPTM TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPTM TO POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
  PPTM TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPTM TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPTM TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPTM TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPTM TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTM TO PPTX (Öppna XML-presentationsformat)
  PPTM TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPTM TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPTM TO XML (Extensible Markup Language)
  PPTM TO XPS (XML-pappersspecifikationer)