DOCX JPG PDF XML PPTX
 Product Family
POT

Konvertera PPTX till POT via C++

Högpresterande PPTX till POT-konvertering med C++-bibliotek utan behov av Microsoft PowerPoint-installation.

Hur man konverterar PPTX till POT med C++

För att konvertera PPTX till POT kommer vi att använda

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentmanipulering och konvertering för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att konvertera PPTX till POT via C++

C++-utvecklare kan enkelt konvertera PPTX-fil till POT på bara några rader kod.

 1. Ladda PPTX-fil med Aspose.Slides för C++ Presentation Object.
 2. Anropa metoden Save().
 3. Skicka utdatafilens sökväg med (POT) filtillägg.
 4. POT-filen kommer att sparas på den angivna sökvägen.
 5. Öppna POT-filen i ett kompatibelt program.

Systemkrav

Innan du kör C++-konverteringsexempelkoden, se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Källkod för konvertering från PPTX till POT C++

// Load the PPTX.
SharedPtr<Presentation> prs = MakeObject<Presentation>(u"sourceFile.pptx");
// Save in POT format.
prs->Save(u"convertedFile.pot", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pot);
 
 • Gratis app att konvertera PPTX till POT

  Prova vår gratis MP4 To MP3 -app

  Andra omvandlingar som stöds

  Du kan också konvertera PPTX till många andra filformat, inklusive några som anges nedan.

  PPTX TO BMP (Bitmappsbild)
  PPTX TO EMF (Förbättrat metafilformat)
  PPTX TO GIF (Grafiskt utbytesformat)
  PPTX TO HTML (Hyper Text Markup Language)
  PPTX TO JPEG (JPEG-bild)
  PPTX TO ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPTX TO OTP (OpenDocument standardformat)
  PPTX TO PDF (Portabelt dokumentformat)
  PPTX TO PNG (Bärbar nätverksgrafik)
  PPTX TO POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
  PPTX TO POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
  PPTX TO PPS (PowerPoint-bildspel)
  PPTX TO PPSM (Makroaktiverat bildspel)
  PPTX TO PPSX (PowerPoint-bildspel)
  PPTX TO PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)
  PPTX TO PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
  PPTX TO SVG (Skalbar vektorgrafik)
  PPTX TO TIFF (Taggad bildformat)
  PPTX TO XML (Extensible Markup Language)
  PPTX TO XPS (XML-pappersspecifikationer)