Konvertera SVG till PNG i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek som hjälper till att utveckla applikationer med möjligheten att skapa, slå samman, inspektera eller konvertera Microsoft PowerPoint- och OpenOffice-presentationsfiler utan användning av någon programvara som Microsoft eller Open Office, Adobe PDF.

Konvertera SVG till PNG i C++

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek för att skapa och manipulera presentationsfiler. Dessutom ger det flexibla sätt att konvertera SVG till PNG. Genom att använda Aspose.Slides för C++ kan alla utvecklare eller appar konvertera SVG till PNG-filer med bara några rader C++-kod.

Som ett modernt dokumentbearbetnings-API exporterar Aspose.Slides för C++ snabbt SVG-filer till PNG-filformat. Aspose PowerPoint-bibliotek låter dig konvertera SVG till PNG och många andra filformat

Konvertera SVG till PNG med C++

För att konvertera SVG till PNG måste du skapa en presentation från filen SVG och spara den som PNG.

C++-kod för att konvertera SVG till PNG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
System::String svgContent = System::IO::File::ReadAllText(svgPath);
System::SharedPtr<ISvgImage> svgImage = System::MakeObject<SvgImage>(svgContent);
System::SharedPtr<IPPImage> ppImage = pres->get_Images()->AddImage(svgImage);
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(Aspose::Slides::ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 
  static_cast<float>(ppImage->get_Width()), 
  static_cast<float>(ppImage->get_Height()), ppImage);
for (int32_t i = 0; i < pres->get_Slides()->get_Count(); i++)
{
  // Control hidden slides (do not render hidden slides)
  if (pres->get_Slides()->idx_get(i)->get_Hidden())
  {
    continue;
  }
  
  // Convert slide to a Bitmap object
  System::SharedPtr<Bitmap> bmp = pres->get_Slides()->idx_get(i)->GetThumbnail(2.f, 2.f);

  // Create file name for an image
  System::String outputFilePath = Path::Combine(outputDir, System::String(u"Slide_") + i + u".png");
  
  // Save the image in PNG format
  bmp->Save(outputFilePath, ImageFormat::get_Png());
}

Hur man konverterar SVG till PNG med Aspose.Slides för C++ API

Det här är stegen för att konvertera SVG till PNG i C++.

 1. Installera Aspose.Slides for C++ .

 2. Lägg till en biblioteksreferens (importera biblioteket) till ditt C++-projekt.

 3. Öppna källfilerna SVG i C++.

 4. Spara resultatet som PNG-fil.

Gratis onlinekonverterare

Hur man konverterar PPT till HTML i Python

Konvertera SVG till andra format som stöds

Du kan också konvertera SVG och spara till andra filformat. Se alla format som stöds nedan