Redigera PDF i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek för redigering av PDF med C++-kod

Redigera PDF med Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att manipulera och redigera presentationer, PDF-dokument och andra filer. Du kan redigera ett PDF-dokument genom att lägga till en ny textrad till det.

Redigera PDF i C++

Med Aspose.Slides for C++ kan du lägga till en ny textrad till ett PDF-dokument med bara några rader kod.

C++-kod för att redigera PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();

pres->get_Slides()->RemoveAt(0);
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"document.pdf");

auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);
auto shape = slide->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 10.0f, 10.0f, 100.0f, 50.0f);
shape->get_TextFrame()->set_Text(u"New text");

pres->Save(u"document.pdf", SaveFormat::Pdf);

Hur man redigerar PDF i C++

  1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

  2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

  3. Skapa en instans av klassen Presentation.

  4. Ladda PDF-dokumentet du vill redigera.

  5. Lägg till en ny textrad.

  6. Spara den ändrade PDF-filen.

Redigera andra filer

Du kan även redigera filer i andra format