Slå samman HTML i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek för sammanslagning av HTML-filer med C++-kod

Slå samman HTML till HTML med Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att skapa, konvertera, slå samman och manipulera presentationer, HTML-filer och andra dokument . När du slår samman HTML till HTML, kombinerar du effektivt innehållet från 2 dokument för att få en HTML-fil. Aspose.Slides låter dig slå samman HTML-dokument på olika sätt. Du får slå samman HTML med alla deras texter, formatering, stilar, etc.

Slå samman HTML till HTML i C++

Genom att använda Aspose.Slides for C++ kan du snabbt slå samman HTML-filer med bara några rader kod

C++-kod för att slå samman HTML till HTML


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();

pres->get_Slides()->RemoveAt(0);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText1);
pres->get_Slides()->AddFromHtml(htmlText2);

pres->Save(u"pres.html", SaveFormat::Html5);

Hur man slår samman HTML i C++

  1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

  2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

  3. Skapa en instans av klassen Presentation.

  4. Ladda HTML-filerna du vill slå samman.

  5. Spara det resulterande HTML-dokumentet.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil