Slå samman bild i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek för sammanslagning av bilder med C++-kod

Slå samman bild till bild med Aspose.Slides

Aspose.Slides för C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att slå samman och manipulera presentationer, bilder och andra filer. När du slår samman bild till bild, kombinerar du effektivt två bilder för att få en bild.

Slå samman bild till bild i C++

Genom att använda Aspose.Slides for C++ kan du snabbt slå samman bildfiler med bara några rader kod

C++-kod för att slå samman bild till bild


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
    
auto image1 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image1.png"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 100.0f, 100.0f, image1);
auto image2 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image2.png"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 200.0f, 100.0f, 100.0f, image2);

for (int32_t index = 0; index < pres->get_Slides()->get_Count(); index++)
{
  auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(index);
  auto fileName = String::Format(u"slide_{0}.png", index);
  slide->GetThumbnail()->Save(fileName, ImageFormat::get_Png());
}

Hur man slår ihop bilder i C++

 1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda bilderna du vill slå ihop som bildramar.

 5. Spara den resulterande bilden.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil