Slå samman JPG i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek för sammanslagning av JPG-bilder med C++-kod

Slå samman JPG till JPG med Aspose.Slides

Aspose.Slides för C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att slå samman och manipulera presentationer, bilder och andra filer. När du slår ihop JPG till JPG, kombinerar du effektivt två bilder för att få en bild.

Slå samman JPG till JPEG i C++

Genom att använda Aspose.Slides for C++ kan du snabbt slå samman JPG-filer med bara några rader kod

C++-kod för att slå samman JPG till JPG


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
    
auto image1 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image1.jpg"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 100.0f, 100.0f, image1);
auto image2 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image2.jpg"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 200.0f, 100.0f, 100.0f, image2);

for (int32_t index = 0; index < pres->get_Slides()->get_Count(); index++)
{
  auto slide = pres->get_Slides()->idx_get(index);
  auto fileName = String::Format(u"slide_{0}.jpg", index);
  slide->GetThumbnail()->Save(fileName, ImageFormat::get_Jpeg());
}

Hur man slår ihop JPG i C++

 1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

 2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

 3. Skapa en instans av klassen Presentation.

 4. Ladda JPG-filerna du vill slå ihop som bildramar.

 5. Spara den resulterande JPG-bilden.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil