Slå samman PDF i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek för sammanslagning av PDF-filer med C++-kod

Slå ihop PDF till PDF med Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att skapa, konvertera, slå samman och manipulera presentationer, PDF-filer och andra dokument. När du slår ihop PDF till PDF, kombinerar du effektivt sidor från 2 dokument för att få en PDF-fil. Aspose.Slides låter dig slå samman PDF-filer på olika sätt. Du får slå samman PDF-filer med alla deras former, stilar, texter, formatering, etc.

Slå ihop PDF till PDF i C++

Med Aspose.Slides for C++ kan du snabbt slå samman PDF-filer med bara några rader kod

C++-kod för att slå samman PDF till PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
pres->get_Slides()->RemoveAt(0);

pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"InputPDF1.pdf");
pres->get_Slides()->AddFromPdf(u"InputPDF2.pdf");

pres->Save(u"pres.pdf", SaveFormat::Pdf);

Hur man slår ihop PDF i C++

  1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

  2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

  3. Skapa en instans av klassen Presentation.

  4. Ladda PDF-filerna du vill slå samman.

  5. Spara den resulterande PDF-filen.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil