Slå ihop PNG till PDF i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek för sammanslagning av PNG till PDF-filer med C++-kod

Slå ihop PNG till PDF med Aspose.Slides

Aspose.Slides för C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att skapa, konvertera, slå samman och manipulera presentationer, bilder och andra filer. När du slår ihop PNG till PDF, kombinerar du effektivt PNG-bilder för att få en enda PDF-fil.

Slå ihop PNG till PDF i C++

Med Aspose.Slides for C++ kan du snabbt slå samman PNG till PDF med bara några rader kod

C++-kod för att slå ihop PNG till PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
        
auto image1 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image1.png"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 100.0f, 100.0f, image1);
auto image2 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image2.png"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 200.0f, 100.0f, 100.0f, image2);

pres->Save(u"pres.pdf", SaveFormat::Pdf);

Hur man slår ihop PNG till PDF i C++

  1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

  2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

  3. Skapa en instans av klassen Presentation.

  4. Ladda PNG-bilderna du vill slå ihop som bildramar.

  5. Spara den resulterande PDF-filen.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil