PNG JPG BMP TIFF PPT
Aspose.Slides  for C++

Slå samman PPT-filer med C++

PPT-dokumentsammanslagning med C++ API:er på serversidan.

Hur man sammanfogar PPT-fil med C++

För att slå samman PPT-fil kommer vi att använda

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentsammanslagningar för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att slå samman PPT-filer i C++

Ett grundläggande dokument som sammanfogas och sammanfogas med Aspose.Slides for C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

  1. Ladda båda PPT-filerna.

  2. Använd metoden get_Slides() för att iterera genom varje bild.

  3. Använd AddClone-funktionen för att slå samman med önskad fil.

  4. Använd metoden Save() för att spara på angiven sökväg

Systemkrav

Aspose.Slides för C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

  • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
  • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Slå samman PPT-filer - C++

// The path to the documents directory.
const String sourceFilePath1 = u"SourceFile2.ppt";
const String sourceFilePath2 = u"SourceFile3.ppt";
const String outputFilePath = u"mergedOutput.ppt";

// Instantiate Presentation class
SharedPtr<Presentation> presentation1 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath1);
SharedPtr<Presentation> presentation2 = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath2);

for (SharedPtr<ISlide> slide : presentation2->get_Slides()){
	// Merge from source to destination 
	presentation1->get_Slides()->AddClone(slide);
}

// Save the presentation
presentation1->Save(outputFilePath, SaveFormat::Ppt);  
 
  • Slå samman PDF-filer online

    Hur man sammanfogar PDF i Python

    Om Aspose.Slides för C++ API

    Aspose.Slides API kan användas för att läsa, skriva, manipulera och konvertera Microsoft PowerPoint-dokument till PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP och olika andra format. Man kan skapa nya filer från grunden och spara dem i relevanta format som stöds. Aspose.Slides är ett fristående API för att skapa, analysera eller manipulera presentationer, bilder och element och det är inte beroende av någon programvara som Microsoft eller OpenOffice.

    Online PPT Merger Live Demos

    Merge PPT documents right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

      No need to download Aspose API.
      No need to write any code.
      Just upload your PPT files.
      It will be merged and concatenated instantly.

    PPT Vad är PPT filformatet

    A file with PPT extension represents PowerPoint file that consists of a collection of slides for displaying as SlideShow. It specifies the Binary File Format used by Microsoft PowerPoint 97-2003. A PPT file can contain several different types of information such as text, bulleted points, images, multimedia and other embedded OLE objects. Microsoft came up with newer file format for PowerPoint, known as PPTX, from 2007 onwards that is based on Office OpenXML and is different from this binary file format. Several other application programs such as OpenOffice Impress and Apple Keynote can also create PPT files.

    Läs mera

    Andra sammanslagningsformat som stöds

    Med C++ kan man också slå ihop många andra filformat inklusive ..

    ODP (OpenDocument presentationsformat)
    OTP (OpenDocument standardformat)
    POT (Microsoft PowerPoint-mallfiler)
    POTM (Microsoft PowerPoint-mallfil)
    POTX (Presentation av Microsoft PowerPoint-mall)
    PPS (PowerPoint-bildspel)
    PPSM (Makroaktiverat bildspel)
    PPSX (PowerPoint-bildspel)
    PPTM (Makroaktiverad presentationsfil)
    PPTX (Öppna XML-presentationsformat)