Slå samman TIFF till PDF i C++

Höghastighets- och plattformsoberoende C++-bibliotek för sammanslagning av TIFF till PDF-filer med C++-kod

Slå samman TIFF till PDF med Aspose.Slides

Aspose.Slides for C++ är ett kraftfullt C++-bibliotek som används för att skapa, konvertera, slå samman och manipulera presentationer, PDF-filer, bilder och annat filer. När du slår samman TIFF till PDF, kombinerar du effektivt bilder för att få en enda PDF-fil.

Slå samman TIFF till PDF i C++

Genom att använda Aspose.Slides for C++ kan du snabbt slå samman TIFF till PDF med bara några rader kod

C++-kod för att slå samman TIFF till PDF


auto pres = System::MakeObject<Presentation>();
        
auto image1 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image1.tiff"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 0.0f, 100.0f, 100.0f, image1);
auto image2 = pres->get_Images()->AddImage(File::ReadAllBytes(u"image2.tiff"));
pres->get_Slides()->idx_get(0)->get_Shapes()->AddPictureFrame(ShapeType::Rectangle, 0.0f, 200.0f, 100.0f, 100.0f, image2);

pres->Save(u"pres.pdf", SaveFormat::Pdf);

Hur man slår samman TIFF till PDF i C++

  1. Installera Aspose.Slides för C++. Se Installation .

  2. Lägg till biblioteket som referens i ditt projekt.

  3. Skapa en instans av klassen Presentation.

  4. Ladda TIFF-filerna du vill slå ihop som bildramar.

  5. Spara den resulterande PDF-filen.

Slå samman PDF-filer online

Hur man sammanfogar PDF i Python

Slå ihop andra filer

Du kan också kombinera filer i andra format för att få en enda fil