PNG JPG BMP TIFF PPTX
Aspose.Slides for C++

Analysera PPTX-format i C++

Native och högpresterande PPTX-dokumentanalys med Aspose.Slides på serversidan för C++ API:er, utan användning av någon programvara som Microsoft eller Adobe PDF.

Hur man analyserar PPTX-fil med C++

För att analysera PPTX-fil kommer vi att använda

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentanalys för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att analysera PPTX-filer i C++

En grundläggande dokumentanalys med Aspose.Slides for C++ API:er kan göras med bara några rader kod.

 1. Ladda PPTX-fil.

 2. Skaffa en rad ITextFrame-objekt från första bilden.

 3. Gå igenom arrayen av textramar

 4. Gå igenom stycken i nuvarande ITextFrame.

 5. Gå igenom delar i den aktuella Iparagrafen.

 6. Visa texten.

Systemkrav

Aspose.Slides för C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 • Microsoft Windows eller ett kompatibelt operativsystem med C++ Runtime Environment för Windows 32 bit, Windows 64 bit och Linux 64 bit.
 • Aspose.Slides för C++ DLL som refereras till i ditt projekt.
 

Analysera PPTX-filer - C++

// Sample file path
const String sourceFilePath = u"SourcePath\sourceFile.pptx";

// Load the PPTX file
SharedPtr<Presentation> presentation = MakeObject<Presentation>(sourceFilePath);

// Get an Array of ITextFrame objects from the first slide
System::ArrayPtr<SharedPtr<ITextFrame>> textFramesSlideOne = SlideUtil::GetAllTextBoxes(presentation->get_Slides()->idx_get(0));

// Loop through the Array of TextFrames
for (int i = 0; i get_Length(); i++){
	// Loop through paragraphs in current ITextFrame
	for (SharedPtr<IParagraph> paragraph : textFramesSlideOne[i]->get_Paragraphs()){
		// Loop through portions in the current IParagraph
		for (SharedPtr<IPortion> portion : paragraph->get_Portions()){
			// Display text
			Console::WriteLine(portion->get_Text());
		}
	}
} 

  
 
 • Om Aspose.Slides för C++ API

  Aspose.Slides API kan användas för att läsa, skriva, manipulera och konvertera Microsoft PowerPoint-dokument till PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP och olika andra format. Man kan skapa nya filer från grunden och spara dem i relevanta format som stöds. Aspose.Slides är ett fristående API för att skapa, analysera eller manipulera presentationer, bilder och element och det är inte beroende av någon programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Online PPTX Parser Live Demos

  Extract text and images from PPTX documents right now by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download Aspose API.
    No need to write any code.
    Just upload your PPTX files.
    It will be parsed instantly.

  PPTX Vad är PPTX filformatet

  Files with PPTX extension are presentation files created with popular Microsoft PowerPoint application. Unlike the previous version of presentation file format PPT which was binary, the PPTX format is based on the Microsoft PowerPoint open XML presentation file format. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings.

  Läs mera

  Andra parsningsdokument som stöds

  Med C++ kan man enkelt analysera andra format inklusive.

  ODP (OpenDocument presentationsformat)
  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)