PPT PPTX ODP POT ppsx
Aspose.Slides  for C++
PPT

Lås eller lösenordsskydda PPT med C++

Bygg dina egna C++-appar för att skydda presentationsfiler med API:er på serversidan.

Skydda en PPT presentation via C++

Med Aspose.Slides for C++ kan du skydda din PPT-presentation från att öppnas eller ändras genom att ange ett lösenord. Sedan, för att öppna eller ändra den låsta presentationen, måste en användare ange lösenordet.

Kryptera en PPT presentation med C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.ppt");

presentation->get_ProtectionManager()->Encrypt(u"123123");
presentation->Save(u"encrypted-pres.ppt", SaveFormat::Ppt);

Ställa in skrivskydd till en PPT presentation med C++


auto presentation = System::MakeObject<Presentation>(u"pres.ppt");

presentation->get_ProtectionManager()->SetWriteProtection(u"123123");
presentation->Save(u"write-protected-pres.ppt", SaveFormat::Ppt);

Så här lösenordsskyddar du PPT via C++

Det här är stegen för att skydda PPT-filer.

  1. Ladda PPT med en instans av Presentation

  2. Skydda presentationen med ProtectionManager-klassen

  3. Spara resultatet i formatet PPT

Andra skyddade format som stöds

Med C++ kan du också skydda följande format: