PPTX DOCX XLSX PDF ODP
Aspose.Slides for C++
PPTX

Lägg till textvattenstämpel till PPTX via C++

Bygg dina egna C++-appar för att vattenmärka PPTX-filer med hjälp av API:er på serversidan.

Hur man vattenmärker PPTX-fil med C++

För att vattenmärka PPTX-filen använder vi

Aspose.Slides för C++

API som är ett funktionsrikt, kraftfullt och lättanvänt API för dokumentvattenmärkning för C++-plattformen. Du kan ladda ner den senaste versionen direkt, bara öppna

NuGet

pakethanterare, sök efter Aspose.Slides.Cpp och installera. Du kan också använda följande kommando från Package Manager Console.

Kommando


PM> Install-Package Aspose.Slides.Cpp

Steg för att lägga till vattenstämpel till PPTX via C++

Du behöver aspose.slides.dll för att prova följande arbetsflöde i din egen miljö.

 1. Ladda PPTX-filer med en instans av klassen Presentation

 2. Få den första bilden

 3. Lägg till en AutoShape av rektangeltyp

 4. Lägg till TextFrame till rektangeln

 5. Skapa objektet Stycke för textram

 6. Skapa delobjekt för stycke

 7. Lägg till vattenstämpel med set_Text()

 8. Spara dokument

Systemkrav

Aspose.Slides för C++ stöder på alla större plattformar och operativsystem. Se till att du har följande förutsättningar.

 

Lägg till vattenstämpel till PPTX - C++


// Load the desired PPTX File
SharedPtr<Presentation> pres = MakeObject<Presentation>(u"templatePath.pptx");

// Access first slide
SharedPtr<ISlide> slide = pres->get_Slides()->idx_get(0);

// Add an AutoShape of Rectangle type
SharedPtr<IAutoShape> ashp = slide->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Rectangle, 150, 75, 150, 50);

ashp->get_FillFormat()->set_FillType(FillType::NoFill);

// Add TextFrame to the Rectangle
ashp->AddTextFrame(u" ");

// Accessing the text frame
SharedPtr<ITextFrame> txtFrame = ashp->get_TextFrame();

// Create the Paragraph object for text frame
SharedPtr<IParagraph> paragraph = txtFrame->get_Paragraphs()->idx_get(0);

// Create Portion object for paragraph
SharedPtr<IPortion> portion = paragraph->get_Portions()->idx_get(0);
portion->set_Text(u"Watermark Text Watermark Text Watermark Text");

//Adding another shape
SharedPtr<IAutoShape> ashape2 = slide->get_Shapes()->AddAutoShape(ShapeType::Triangle, 200, 365, 400, 150);

//Reorder shape
slide->get_Shapes()->Reorder(2, ashape2);

// Save PPTX to Disk
pres->Save(u"outPath.pptx", Aspose::Slides::Export::SaveFormat::Pptx); 
 
 • Om Aspose.Slides för C++ API

  Aspose.Slides API kan användas för att läsa, skriva, manipulera och konvertera Microsoft PowerPoint-dokument till PDF, XPS, HTML, TIFF, ODP och olika andra format. Man kan skapa nya filer från grunden och spara dem i relevanta format som stöds. Aspose.Slides är ett fristående API för att skapa, analysera eller manipulera presentationer, bilder och element och det är inte beroende av någon programvara som Microsoft eller OpenOffice.

  Watermark PPTX via Online App

  Add watermark to PPTX documents by visiting our Live Demos website . The live demo has the following benefits

    No need to download or setup anything
    No need to write any code
    Just upload your PPTX file, set your watermark and hit "Add" button
    Instantly get the download link for the resultant file

  PPTX Vad är PPTX filformatet

  Files with PPTX extension are presentation files created with popular Microsoft PowerPoint application. Unlike the previous version of presentation file format PPT which was binary, the PPTX format is based on the Microsoft PowerPoint open XML presentation file format. A presentation file is a collection of slides where each slide can comprise of text, images, formatting, animations, and other media. These slides are presented to audience in the form of slideshows with custom presentation settings.

  Läs mera

  Andra vattenmärkeformat som stöds

  Med C++ kan man enkelt vattenmärka olika format inklusive.

  PPT (Microsoft PowerPoint 97-2003)